Jdi na obsah Jdi na menu
 


UŽITNÁ GRAFIKA - EX LIBRIS - POUR FELICITER - PAMĚTNÍ GRAFICKÉ LISTY - AKCIDENČNÍ TISK - ILUSTRACE - KNIHA

 Umění užitné

vzniká na základě objednávek a přání zákazníků. Sem patří např.ilustrace, známková tvorba, tvorba bankovek, novoročenek, obrazových kalendářů (reprodukce), pohlednic, knižních obalů, filmových a jiných plakátů, atd. Klasickým příkladem užitného umění je užitková bytová keramika, na příklad čajové porcelánové servisy, bytové doplňky,... I tvorba knihy vysoké kvality je také užitným uměním. K nejzářivějším příkladům užitného umění patří ARCHITEKTURA a UMĚLECKÁŘEMESLA ( např.: kovorytectví, zlatotepectví, medailérství...). Příkladů lze najít nesčetně moc. Ve velké většině i sochařství je umění užitné.

      Mnohdy ale volné umění od užitného nelze mezi sebou ani rozeznat. Třeba obraz „KYTICE VE VÁZE“, který jsem sám od sebe vytvořil, může být stejně tak hodnotný jako  podobný obraz, který jsem vytvořil na přání zákazníka. Je to stejné jako u hudby. Těžko lze rozeznat skladbu komponovanou „jen tak pro sebe“ od skladby, kterou  komponujeme na objednávku.Mezi typické příklady užitného umění patří knižní ilustrace. Tímto se ovšem posouváme i do knihtiskového oboru, neboť kniha sama je ve svém původním provedení uměleckým dílem. Součástí knihtisku se stává také t.zv. akcidenční tisk. 

Akcidenčním tiskem rozumíme umělecké provedení různých druhů tiskopisů, kde je třeba použít krásných sazeb, různých orbnamentálních a dekorativních vzorů, ozdobných linek a pod. Dnes již prakticky takové sazárny neexistují, ačkoliv by umělecký tiskař měl ovládat i tuto původní sazečskou práci pro svou originalitu. Doba se však změnila a dokonalost laserových, digitálních a vůbec elektronicky vybavených tiskáren nahradila práci elitních sazečů. Jako příklad akcidenčního tisku lze uvést některé reprezentační tisky, kam patří vizitky, pozvánky, blahopřání, speciální tiskopisy 

EX LIBRIS

Rubriku FOTOALBUM  jsem zahájil krátkým textem o exlibris a o smyslu sběratelství. Zejména sběratelství exlibris by si zasloužilo vysokou pozornost, neboť samo o sobě, ať již kvalitně a odborně sbíráme cokoliv, podílí se na rozvoji našich vědomostí! V rubrice FOTOALBUM jde o spíše doprovodný text k zobrazovaným ex librisům. V této rubrice se však již budu věnovat exlibrisu podrobněji a v závěru se odvolám na již publikované odkazy, respektive na literaturu z níž jsem čerpal. Bez ní nelze se dopracovat k hlubším vědomostem o smyslu a poslání exlibris. V podstatě se zmíním jen o exlibristické knihovně, kterou jsem si založil. Literatury o exlibris je poměrně dost, ale cesty k ní jsou velice složité . 

  

 

 

MsoNormal